ආසාදිතයන් 12 ක් හමු වුණා කියා, චීනය; දවස් පහකදී – මිලියන නමයක ජනතාවකට පීසීආර් කරයි.

0
409
- Advertisement -

ආසාදිතයන් 12 ක් හමු වුණා කියා,
චීනය; දවස් පහකදී – මිලියන නමයක ජනතාවකට
පීසීආර් කරයි.

පසුගිය අගහරුවාදා දිනයේ දී අළුතින් ආසාදිතයන් 12 දෙනෙකු හමුවීමත් සමග, චීනය, දින පහක් තුළ දී, මිලියන නමයක ජනතාවකට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිත ය.
චීනය විශ්වාස කරන ආකාරය, ලෝකයේ වඩාත්ම හොදින් කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දුන් රට වන්නේ චීනයයි.

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ සිට, චීනයෙන් කිසිදු අළුත් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු වාර්තා වී නොතිබුණි. නමුත්, පසුගිය 12 වන දා, චීනයේ ක්විංග්ඩාවෝ පළාතෙන් ආසාදිතයන් 12 දෙනෙකු හමුවීමත් සමග, එහි ජීවත් වන මිලියන නමයක ජනතාවක් – දින පහක් තුළ දී පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සදහා යොමු කිරීමට චීනය සැලසුම් කර තිබේ.