ආරක්ෂිත ඇදුම් සහ මුව ආවරණ නිෂ්පාදනය සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක ඇණවුමක්

0
619
- Advertisement -

යුරෝපීය රටවල් සදහා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇදුම් සහ මුව ආවරණ සැපයීම වෙනුවෙන්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක පමණ වටිනාකමකින් යුත් ඇණවුම් මේ වන විටත් රටට ඇති ලැබී ඇති බව ආයෝජන මණ්ඩලය පවසයි.

දැනට කර්මාන්ත ශාලා 33 ක අදාල නිෂ්පාදන සිදු කරමින් පවතී.

ඉදිරියේ දී මෙම ඇනවුම්වල වටිනාකම ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි, අයෝජන මණ්ඩලය අනුමාන කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − five =