ආරක්ෂාව තහවුරුයි; කතෝලික පාසල් ලබන අඟහරුවාදා සිට පටන් ගන්නවා.

0
842
- Advertisement -

රට තුළ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වී ඇති බැවින්, එළැඹෙන 14 වනදා, අඟහරුවාදා සිට දෙවන පාසල් වාරය සදහා කතෝලික පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අගදරදගුරු මැල්කම් රංජිත් හිමිපානෝ පවසති. ඊට අමතරව, කෙටි කාලයකින් ධන කුවේරයන් බවට පත්ව සිටින මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළුව විවිධ පුද්ගලයන් පිළිබදව රජය ජාතික පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවද එතුමා පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 2 =