ආරක්ෂක හේතුන් මත විපක්ෂයෙ – රජයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතර ආරක්ෂාවක් ඉල්ලයි.

0
481
- Advertisement -
Share
රටේ පවතින තත්වය තමන්ගේ ආරක්ෂවට තර්ජනයක් බව පවසමින් රජයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 100කට වඩා වැඩි පිරිසක් අමතර ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා ඇති බව ජේෂ්ඨ පොලිස් නිළධාරියෙකු ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අතර ඔවුන් පවසා සිටින්නෙ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ටද ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙසයි.

දැනටමත් මේ ඉල්ලීම් අතරින් ඇතැම් ඉල්ලීම් අනුමත කර ඇති අතර අතිරේක පොලිස් භටයින් සහ වාහන ඔවුන්ට ලබා දි තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 3 =