“ආරක්ෂක ඇමතිකම ජනාධිපති අත්හරී”-අනිද්දා පුවත්පත.

0
370
- Advertisement -

ආරක්ෂක ඇමතිකම ජනාධිපති අත්හරී
අනිද්දා පුවත්පත.

නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කලද, නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ආරක්ෂක ඇමතිධූරය සදහා කිසිවෙකුගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කර නැත.

අගෝස්තු 13 දින අංක 2188/42 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර ජනාධිපතිවරයා පත්කරන ලද නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නාමලේඛනය නිල වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත.

එසේ වුවද අගෝස්තු 12 වන දින මහනුවර මගුල් මඩුවේ පැවති නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ උත්සවයෙන් පසු ජනාධිපතිකාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියේ මෙන්ම රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන, නිවුස් ඩොට් එල්කේ වෙබ් අඩවියද ප්‍රකශයට පත්කරනු ලැබුවේ ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක අමාත්‍යධූරය දරන බවයි.

ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ඇමතිධූරය දැරිම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කිරීමක් බවට චෝදනා එල්ල වූ අතර, ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ඇමති ධූරය දරන බවට නිල වශයෙන් නිවේදනය නොකිරීමට එය හේතුවක් වන්නට ඇතැයි ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයෝ පවසන බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × three =