ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස් වෙයි.

0
631
- Advertisement -

ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස් වෙයි.


ශ‍්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සුසන්ත රත්නායක මහතා ඊයේ දිනයේ දී ඉල්ලා අස් වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඊයේ දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි තමන් ඉල්ලා අස්වන බව සදහන් කරමින්, සුසන්ත රත්නායක මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය, ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බව පැවසේ.

තමන්, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරය භාර ගත්තේ වසරක කාලයක් සදහා පමණක් බව ඔහු පවසා තිබේ.

සුසන්ත රත්නායක මහතා ජෝන් කීල්ස් ආයතනයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × one =