ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉහළින් ආ බලපෑමක් නිසා සිදු වූ එකක් ද..?

0
111
- Advertisement -
Share
8 / 100

ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතගේ ඉල්ලා අස්වීම
ඉහළින් ආ බලපෑමක් නිසා සිදු වූ එකක් ද..?


අයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙසට කටයුතු කළ සුසන්ත සුසන්ත රත්නායක මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා කර තිබුණි.

එම මහතා, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරය භාරගනු ලැබුවේ වසරක කාලයක් සදහා පමණක් බැවින්, ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම ඒ අනුව සිදුවූවක් බව ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණ ද, තවත් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ඉහළින් ආ බලපෑමක් මත මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිදුව ඇති බවයි.

සුසන්ත රත්නායක මහතා, ජෝන් කීල්ස් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙන කීර්තිමත් පුද්ගලයෙකු බව පැවසේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත් වූ සැනින් සිදු කරන ලද පත්වීම් එකක් ලෙස, සුසන්ත රත්නායක මහතාගේ මෙම පත්කිරීම සදහන් විය. ඔහු, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබුණේ, 2019 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ 18 හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 8 =