ආයුධ පෙන්නන්නට ගිය සමයංගේ ගෝලයෙකුත් වෙඩි කා නසී.

0
186
- Advertisement -
Share

ආයුධ පෙන්නන්නට ගිය
සමයංගේ ගෝලයෙකුත් වෙඩි කා නසී.

පාතාල කල්ලි නායකයෙකු වන සමයං ගේ වෙඩික්කරුවකු වූ ඉදුනිල් වජිර කුමාර නොහොත් ඉන්ද්‍රා නමැති අය, අපරාධ සදහා ඔහු භාවිතා කළ ආයුධ පෙන්වීමට ගිය අවස්ථාවක පලා යෑමට උත්සාහ දරා ඇති අතර, ඒ අවස්ථාවේ දී පොලිසිය විසින් තබන ලද වෙඩි පහරින් මිය ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + twenty =