ආයුධ නැවත ලබා දුන් ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම් වෙයි

0
881
- Advertisement -

වෙල්ලම්බොඩ පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් කඩු හා පිහි නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළ එහි වැඩබැලූ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක බන්දුල බණ්ඩාර මහතාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට පොලිස් මූලස්ථානය කටයුතු කර තිබේ.

වැඩ බැලූ ස්ථානාධිපතිවරයා මහනුවර පොලීසියට මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙසේ වැඩ තහනම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =