ආපදා ඒකක‍යෙන් ජනතාවට පණිවිඩයක්.

0
646
- Advertisement -

ජල ගැලීම් සහ ගංවතුර පවතින ස්ථාන නැරඹිමට යාමෙන් වලකින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යාස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ගිං ගග හා කළු, නිල්වලා යන ගංගාවල ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඒවා නැරඹ්මට නොයන ලෙස ඉල්ලා සිටිග ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිංගග පහත් බිම් රෑසක් ජලයෙන් යටවි ඇති බව ද පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 20 =