ආන්ඩුවෙ ඉන්නව්වද නැද්ද? චම්පිකගෙ තීරනය අද

0
891
- Advertisement -

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රනවක මහතා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමෙ සූදානමක් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. පසුගිය කාලය තුල සිදු වූ දේශපාලන නොරිස්සුනම් සම්බන්ධයෙන් වාගෙම මෙවර අයවැයෙන් තම ඇමාත්‍යන්ශයට වෙන් කල මුදල් කප්පාදු කිරිම සම්භන්දයෙන්ද කලකිරීම් ඇති බවයි පැවසෙන්නෙ. තවදුරටත් ආන්ඩුවේ සිටිනවාද යන්න පිලිබදව අද ජාතික හෙල උරුමයේ මැදිහත් වීමෙන් පැවැත්වෙන “ජාතික මග” මහජන ව්‍යාපාරයේ මංගල මහා සභාව අමතමින් ප්‍රකශයක් කිරීමටද නියමිතය.