ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කිරීම; ව්‍යාපාරිකයා සහ බැකෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුට ඇප. ඇමති සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා තවමත් එළියේ.

0
473
- Advertisement -

ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කිරීම;
ව්‍යාපාරිකයා සහ බැකෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුට ඇප.
ඇමති සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා තවමත් එළියේ.

ආනවිළුන්දාව අභය භූමියේ අක්ක දෙකක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් ඉස්සක් වගාවක් සදහා ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන ගත්, ව්‍යාපාරිකයා සහ බැකෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරු ඇප මත මුදාහැර ඇති බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත්, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සෘජුව චෝදනා එල්ල වන, අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා අත් අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය මෙතෙක් සමත් වී නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − one =