ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කළ – ඇමති සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයාට ඇප ලැබේ.

0
514
- Advertisement -

ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කළ
ඇමති සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයාට ඇප ලැබේ.

ආනවිළුන්දාව අභය භූමියේ භූමි ප්‍රමාණයක් ඉස්සන් වගාව සදහා ඩෝසර් කිරීමේ සිදුවීමට අදාලව අත් අඩංගුවට ගත්, ඇමති සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා වන ජගත් සමන්ත යන අයට, අධිකරණය මගින් ඇප ලබා දී තිබේ.

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයා වන ජගත් සමන්ත යන අය අත් අඩංගුවට ගැනීම සදහා පොලිසිය විසින් විමර්ෂණ අරඹා තිබුණද, ඔහු සොයා ගැනීමට පොලිසිය අපොහොසත් විය. අවසානයේ දී ඔහු විසින්ම අධිකරණය භාර වී තිබුණු අතර, අද දිනයේ දී අධිකරණය ඔහු ට ඇප ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 4 =