ආනවිළුන්දාව අභය භූමියෙන් කොටසක් ඩෝසර් කිරීම ඔක්සිජන් ඇමතිගේ සහෝදරයාගේ වැඩක්.

0
595
- Advertisement -

ආනවිළුන්දාව අභය භූමියෙන් කොටසක් ඩෝසර් කිරීම ඔක්සිජන් ඇමතිගේ සහෝදරයාගේ වැඩක්.

ආනවිළුන්දාව රැම්සා අභය භූමියේ කොටසක් ඉස්සන් වගාවක් සදහා ඩෝසර් කිරීමේ සිදුවීමට අදාල ප්‍රධාන සැකකරු, ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඉහළ දේශපාලන බලවතෙකු බවත්, එම දේශපාලන බලවතා, මධ්‍යම රජයේ ප්‍රබල දේශපාලන බලවතෙකුගේ සහෝදරයෙකු බවත් වාර්තා වේ.

දැනට මෙම ප්‍රධාන සැකකරු ප්‍රදේශයෙන් පළාගොස් ඇති අතර, පොලිසිය, එම භූමිය ඩෝසර් කිරීම සදහා යොදාගත් බැකෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු සහ තවත් පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.