“ආනයනය සීමා කිරීම ලෝක වෙළද සංවිධානයේ රෙගුලාසි උල්ලංඝණය කිරීමක්.” යුරෝපා සංගමය ශ‍්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දෙයි.

0
795
- Advertisement -

“ආනයනය සීමා කිරීම ලෝක වෙළද සංවිධානයේ රෙගුලාසි උල්ලංඝණය කිරීමක්.”
යුරෝපා සංගමය ශ‍්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දෙයි.


ශ‍්‍රී ලංකාව මේ වන විට ආනයන සීමා කර තිබේ. ඒ අතර, අපනයන ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටියි.

රජයේ මෙම ප‍්‍රතිපත්තිය පිළිබදව යුරෝපා සංගමය ඔවුන්ගේ අවදානය යොමු කර තිබේ. වෙළදාම යනු එක් දිශාවකට පමණක් දිවෙන මාර්ගයක් නොවන බව ඔවුන් පවසයි.

ලංකාවේ ඇගළුම් සහ ධීවර කර්මාන්තය ආශ‍්‍රිත අපනයන වෙනුවෙන් යුරෝපා සංගමය ජී.එස්.පී ප්ලස් සහනය ලබදා දී තිබේ. ඒ අනුව, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක වැදගත්කමක් යුරෝපා සංගමය හිමිකරගෙන සිටියි.

ලංකාව මේ වන විට ගෙන යන ආනයන සීමා කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්තිය, ලෝක වෙළද සංවිධානයේ රෙගුලාසි උල්ලංඝණය කිරීමක් බව යුරෝපා සංගමය යෝජනා කරයි.

එමෙන්ම, ශ‍්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඉදිරිපත් කළ 30/1 යෝජනාවෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් සිය අවධානය යොමු කර ඇති බව පවසයි.

යුරෝපා සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ලිපිය පහත පළ කරමු.

“Trade, however, is not a one-way street” says EU, raising concerns on Sri Lanka’s import ban

Full Statement

As COVID-19 continues to bring a number of challenges, we, the Colombo-based Heads of Missions representing the European Union and its Member States, held a series of high-level meetings, including with Foreign Minister Gunawardena. On this occasion, we underlined the EU’s long-standing support for Sri Lanka as a reliable partner, including through over 1 billion EUR of grants over the last 25 years, notwithstanding the Member States’ bilateral assistance.

In addition to our significant development cooperation, we recall that the EU is a crucial economic partner for Sri Lanka. Thanks to the EU’s special Generalised System of Preferences (GSP+), Sri Lanka enjoys competitive, predominantly duty- and quota-free access to the EU market, based on the continued implementation of 27 international conventions on human rights, labour, environment, climate change and good governance. Not least due to these unilateral trade preferences, the EU is the second biggest export market for Sri Lanka worldwide, with a positive trade balance of more than 1 billion EUR (about 220 billion LKR) in 2018 and 2019.

Trade, however, is not a one-way street. The current import restrictions are having a negative impact on Sri Lankan and European businesses, and on Foreign Direct Investment. Such measures impair Sri Lanka’s efforts to become a regional hub and negatively impact Sri Lankan exports by constraining the import of raw material and machinery. We recall that a prolonged import ban is not in line with World Trade Organisation regulations.

Sri Lanka’s withdrawal of support for the United Nations Human Rights Council Resolution 30/1 remains a source of concern. The Government has stated its continuing commitment, including to the EU, to fostering reconciliation, justice and peaceful coexistence among Sri Lanka’s diverse communities. The EU stands ready to support the Government’s efforts in this area. The rule of law and a vibrant civil society are essential in this regard.

We are looking forward to continuing our deep engagement with Sri Lanka, in line with our shared international commitments and obligations.