ආනයනය තහනම් කර තිබිය දී චීනයෙන් ටයිල් කන්ටේනර් දහයක් ගෙන ඒමට අවසර.

0
924
- Advertisement -

ආනයනය තහනම් කර තිබිය දී
චීනයෙන් ටයිල් කන්ටේනර් දහයක් ගෙන ඒමට අවසර.

ටයිල් හා නානකාමර කට්ටල ආනයන ය කිරීම තහනම් කර තිබිය දීත්, එක්තරා ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින්, විශාල ටයිල් ප්‍රමාණයක් රට තුළට ගෙනැවිත් ඇති බව වාර්තා වේ.

ඇමරිකානු ඩොලර් පනස් එක්දහසක වටිනාකමකින් යුතු මෙම ටයිල් තොගය ආනයනය කර ඇත්තේ චීනයෙනි.

ටයිල් 14,688 කින් යුතු බහාලුම් දහයක් මේ අනුව රට තුළට ගෙනැවිත් තිබේ.

අදාල ටයිල් තොගය ආනයනය කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලෙස, කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා තිබේ.

අගය එකතු කිරීමේ පදනමින් මෙම ටයිල් තොගය ගෙනැවිත් ඇති බව ආනයන කරු පැවසූවද, අගය එකතු කරන ලද ටයිල් ඔහුගේ ආයතනය මගින් නැවත අපනයනය කරන බවක් දැන ගන්නට නැත.
(ආනයනකරුගේ නිල වෙබ් අඩවියේ සදහන්වන ආකාරයට, ඔහුට අයත් ආයතනය මගින් ටයිල් ආනයනය, නිෂ්පාදනය සහ එම නිෂ්පාදනය රට තුළ අලෙවි කරන බව සදහන් කර තිබේ.)

චීනයෙන් ආනයනය කරනු ලබන මෙම ටයිල් කැටයක වටිනාකම රුපියල් පන්සියයක් පමණ වන අතර, මෙරට තුළ දී එම ටයිල් කැටයක් අලෙවිකරනු ලබන්නේ රුපියල් දෙදහසකට ආසන්න මිලකට බව පැවසේ.

ආනයනය කරන ලද ටයිල් තොගයෙන් අදාල ආනයනකරු රුපියල් ලක්ෂ පන්සියයක පමණ ලාභයක් උපයා ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =