ආදිවාසී ජනතාවට කැලෑව තහනම් කරලා, සේරම රස්සා හොයාන කොලඹ ගිහිල්ලා

0
830
- Advertisement -

සේනානිගල ආදිවාසී ජනතාවට ජීවත් වීමට කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති වීම නිසා කැද බීමටවත් සහල් මිලදී ගැනීමට මී පනි විකිනීම සදහා පොලොන්නරුවට පැමිනි බව හේනානිගල ආදි වාසී නායක ඌරුවරිගේ මුතු බණ්ඩා පවසයි.

එදා අපි කලේට ගිහින් දඩයමක් කරගෙන, හේනක් කරගෙන ජීවත් උනේ, අද අපිට කැලේට යන්න දෙන්නෙ නෑ ,අපිට ජීවත් වෙන්න විදියක් නෑ අපි සත්තු මැරුවෙ විකුනන්න නෙමේ අපේ බඩ ගෝස්තරයටවිතරයි. දේශපාලන මහ හූරො, වනජීවි හූරො කැලෑ කපනව සත්තු මරනව ඉවරයක් නෑ අපි කැලේට ගියොත් උසාවි අරන් ගිහින් දඩ ගහනව, දැන් අපේ ගම්මානවල කැකුළු කකුලියො කවුරුවත් නෑ සේරම රස්සා හොයාන කොලඹ ගිහිල්ලා වයසක අපි විතරයි ගමේ ඉන්නෙ යැයි පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 1 =