ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ට ඉක්මනින් බෝනස් ලබා දෙන ලෙස අගමැතිගෙන් නියෝග.

0
211
- Advertisement -
Share

ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ට
ඉක්මනින් බෝනස් ලබා දෙන ලෙස අගමැතිගෙන් නියෝග.

දේශීය ආදායම්බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර ඊයේ දිනයේ සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණු අතර, එම සාකච්ඡාවේ අරමුණ වූවේ, තමන්ට ලැබිය යුතු දිරිදීමනා ලබා ගැනීමයි.

2019 වසර සදහා දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ට ලැබිය යුතු දිරිදීමනා වහාම ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + four =