ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු පැණි බොති.

0
266
- Advertisement -

ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු පැණි බොති.

කොරෝනා සදහා, ධම්මික නම් මහතකු විසින් සොයා ගත් බව කියන පැණිය, ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු ද පානය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මුලින්ම මෙම පැනිය පානය කළේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත‍්‍රා වන්නිආරච්චි යි.
අද සමාජ මාධ්‍යයේ පළ වූ ඡුායාරූප කිහිපයකට අනුව, කතානාය තුමා ඇතුළු තවත් රැුසක් මෙම පැනිය පානය කර ඇති බව පෙනේ.