ආණ්ඩුව දිනුම්…! අය වැය දෙවන වර කියවීම සම්මතයි…!

0
662
- Advertisement -

මීට සුළු වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තු සභා ගැඹ තුළ පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය. යහපාලන රජයේ මීට පෙර පැවති අය වැය ඡන්ද විමසීම් සඳහා සහභාගී නො වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙවර අයවැය ඡන්ද විමසීමට සහභාගී වී සිටියේය. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රීවරු සහ මෛත‍්‍රී පිල නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රීවරු මෙන්ම ජනතා විමුක්ති විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත‍්‍රීවරුද අයවැයට විපක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කළේ ය. ද්‍රවිඩ ජාතික සංධානය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන්නේ ය.
අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 119 ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 76 ක් ද ලැබී තිබුණි.