ආණ්ඩුව ඉන්දියාවෙන් කෝටි අටදාහක් ණයට ගනී.

0
1416
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙරට විදේශ ගෙවුම් ශේෂයේ ඇතිව තිබෙන අර්බුදය කළමණාකරණය කර ගැනීම සදහා, කෙටිකාලීන පියවරක් ලෙස, ඉන්දීය සංචිත බැංකුවෙන් රජය, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ක, එනම් ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 8000 ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × two =