ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය කතානායකට

0
633
- Advertisement -

ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජේ,වි,පි විශ්වාසභංග යෝජනාව
කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා වෙත අද උදෑසන බාර දී තිබෙනවා.