ආණ්ඩුකාර ධූර නමයෙක් එකක් අපිට ඕන – කතෝලික සභාව

0
2287
- Advertisement -

ආණ්ඩුකාර ධූර නමයෙන් එකක් කතෝලිකයකු හට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාවේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වේ.

මේවන විට පළාත් නමයේ ආණ්ඩුකාරවරු අතර කිසිදු කතෝලිකයකු නොමැත.

මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනක කතෝලික රඳගුරු මණ්ඩලයේද කතා බහක් ඇතිව ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + 1 =