ආචාර්ය විරෝධය නොතකා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් ඉඩම – නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවරා ගැනීමට යයි.

0
859
- Advertisement -

ආචාර්ය විරෝධය නොතකා – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් ඉඩම – නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවරා ගැනීමට යයි.


කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත්, දැනට කාන්තා ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයක් පවත්වාගෙන යන, මුත්තයියා පාරේ පිහිටි ඉඩම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරා ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මෙම ඉඩම, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් ඉඩමක් බැවින්, එය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සිය විරෝධය විරෝධය පළ කර තිබේ.

ආචාර්යවරුන් විරුද්ධත්වය ප‍්‍රකාශ කළද, සංවර්ධන කටයුත්තක් වෙනුවෙන්, මෙම ඉඩම පවරා ගැනීමට සිදුවන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ප‍්‍රසාද් රණවීර මහතා, ද මෝර්නිං පුවත්පතට පවසා තිබේ. එම ඉඩමේ පිහිටි ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරය වෙනත් තැනක ස්ථාපනය කිරීමට ද නාගරික සංවර්ධනය අධිකාරිය පොරොන්දු වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =