ආචාර්ය රෝහිත රාජපක්ෂ.

0
1951
- Advertisement -

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කනිටු පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා, ගණිතය පිළිබදව ආචාර්ය උපාධියක් ලබා තිබේ. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ඒ මහතා මෙම උපාධිය ලබා තිබේ.

රෝහිත රාජපක්ෂ 2015 වසරේ සිට, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වී ආචාර්ය උපාධිය සදහා සූදානම් වී තිබේ.

ගණිතය පිළිබද ආචාර්ය උපාධියට අමතරව, මානව චර්යාවන් හා කළමණාකරණය පිළිබදව තවත් ආචාර්ය උපාධියකට ඔහු සූදානම් වන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + eight =