අළුත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන්ගේ විරෝධය.

0
498
- Advertisement -

අළුත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට
මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන්ගේ විරෝධය.

පුරප්පාඩුව පැවති සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරය සදහා ජ්‍යේෂ්ඨයන් සිටිය දී කණිෂ්ඨයෙකු පත් කර ඇති බවට, රාජ්‍යසේවා එක්සත් හෙද සේවා සංගමයේ සභාපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ චෝදනා කරති.

ජ්‍යේෂ්ඨයන් සිටියදී එම ධූරය සදහා කණිෂ්ඨ නිළධාරියෙකු පත් කිරීම වරදක් බව පවසන ඒ හිමියෝ, වහාම එම වැරැුද්ද නිවැරදි කරන ලෙසට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධුරය සදහා, වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා රජය මගින් පත් කරන ලදී.