අළුත් පාර්ලිමේන්තුව විසිවෙනිදාට පෙර රැස් වේ.

0
366
- Advertisement -

අළුත් පාර්ලිමේන්තුව
විසිවෙනිදාට පෙර රැස් වේ.

එළැඹෙන පස් වැනිදා පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයෙන් පසුව තේරීපතවන අළුත් පාරලිමේන්තුව අගෝස්තු මාසයේ විසි වෙනිදාට පෙර රැස්වනු ඇතැයි සති අන්ත ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

අළුත් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනය ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් කළ යුතුව ඇති අතර, එම ගැසට් නිවේදනය ලබන සතිය තුළ දී නිකුත් කිරීමට නියමිත බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 6 =