අළුත් තාලේ ඩෝර් බෙල් එකක්.

0
739
- Advertisement -

 

මේ ඩෝර් බෙල් එක, ඔයා කොහේ හිටියත්, ඔයාගේ ගේ දොරකඩ ඉන්නෙ කවුද කියල ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට පෙන්නනවා..! කවුරු හරි අනවශ්‍ය විදිහට ගේ දොරකඩ සැරිසරනවානම් ඔයාට අනතුරු ඇගවීමක් කරන්නත් මේ නෙස්ට් හෙලෝ වීඩියෝ ඩෝර් බෙල් එකට පුලූවන්..! ඒ වගේම, ගේ දොරකඩ ඉන්න කෙනාට, මොකක් හරි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන්නං, ඔයා ඉන්න තැනක ඉදන් ඒ පණිවිඬේ දෙන්නත් ඔයාට පුලූවන්.
නෙස්ට් හෙලෝ ඩෝර් බෙල් එකක මිල ඩොලර් 229 යි.


Nest Hello Video Doorbell