“අළුත් ක්‍රීඩා පනත බලවත්…! බොරු කීවා නම් අවුරුදු තුනකට හිරේ යන්ඩ ලෑස්ති වෙන්න.” හරීන් මහින්දානන්දට කියයි.

0
1509
- Advertisement -

“අළුත් ක්‍රීඩා පනත බලවත්…!
බොරු කීවා නම් අවුරුදු තුනකට හිරේ යන්ඩ ලෑස්ති වෙන්න.”
හරීන් මහින්දානන්දට කියයි.

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ මැදිහත් වීමෙන් සම්මත කරන ලද නව ක්‍රීඩා පනතට අනුව, ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම අයෙකුට එරෙහිව ගත හැකි නීතිමය ප්‍රතිපාදන පිළිබදව පැහැදිලිව සදහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව, සාවද්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් අදාල තැනැත්තාට එරෙහිව මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ නඩු පැවරිය හැකි අතර, අදාල තැනැත්තා රුපියල් ලක්ෂයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ අවුරුදු තුනක් නො ඉක්මවන සිර දඩුවමකට හෝ එම දඩුවම් දෙකටම හෝ ලක් කළ හැකි ය.

මේ පිළිබදව, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ නිල ෆේස් බුක් ගිණුමේ මෙසේ සටහන් කර තිබේ.