අළුත් ක්‍රීඩා ඇමති නාමල්..?

0
413
- Advertisement -

අළුත් ක්‍රීඩා ඇමති නාමල්..?

නව රජයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යධූරය සදහා නාමල් රාජපක්ෂ නම් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව, අද මෝනින් පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

විසි හයදෙනෙකුගෙන් යුත් කුඩා කැබිනෙට්ටුවට, අවම වශයෙන් රාජපක්ෂවරු සිව්දෙනෙකු පත්වීමේ ඉඩක් ඇති බවද මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.