අළුත් ආසාදිතයන් 246 ක්. මිණුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර 569 දක්වා ඉහළට.

0
136
- Advertisement -
Share
9 / 100

අළුත් ආසාදිතයන් 246 ක්.
මිණුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර 569 දක්වා ඉහළට.


මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම් කම්හල් පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයන් 246 දෙනෙකු වාර්තා වී අතර, මේ අනුව, අදාල ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත කොරෝනා පොකුර 569 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + 14 =