අළුත් අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම් – පරණ ගාමිණී සෙනරත්.

0
1094
- Advertisement -

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරය දරන සමයේ දී ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණී සෙනරත්, අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔහුගේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කරගෙන තිබේ.