අළුගෝසු තනතුර භාර ගන්න උපාධිධාරියෙක් සහ අවුරුදු 20 ක තරුණයෙක් සූදානම්.

0
640
- Advertisement -

අළුගෝසු තනතුරට පුද්ගලයෙකු බදවා ගැනීම සදහා ඊයේ පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවුරුදු විස්සක තරුණයෙක් සහ උපාධි ධාරියෙකුද සහභාගී වී සිටි බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි. අදාල තනතුර සදහා එකසිය දෙදෙනෙක් අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, ඉන් හැත්තෑ නම දෙනෙකු සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා කැදවා ඇත. සම්මුඛ පරීක්ෂණය දින දෙකකදී පැවැත්වෙන අතර අද එහි දෙවන දිනයයි. අද දිනයේ පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා අයදුම්කරුවන් 40 දෙනෙකු සහභාගී වීමට නියමිතය. ඊයේ අයදුම්කරුවන් 39 දෙනෙකුට කැදවීම් ලිපි යවා තිබුණද සහභාගී වී තිබුණේ 19 දෙනෙකු පමණි. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා සහභාගී වූ සියල්ලන්ම පාහේ ඊට සහභාගී වී තිබුණේ රැුකියාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුනෙන් නොව, රට වෙනුවෙන් යමක් කළ යුතුය යන අදහසේ සිට බව ද වාර්තා වේ.