“අසේල සම්පත් එල්ල කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණය කරන්න.” බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලයි.

0
426
- Advertisement -

“අසේල සම්පත් එල්ල කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණය කරන්න.”
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලයි.


සිවිල් කි‍්‍රයාකාරිකයෙකු වන අසේල සම්පත්, බන්ධනාගාරගතව සිටිය දී තමන් මුහුණ දුන් වධ බන්ධන පිළිබදව හෙළි කරමින් ඊයේ දිනයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වී ය.

එම මාධ්‍ය හමුවේ දී, අසේල සම්පත් එල්ල කරන ලද චෝදනා පිළිබදව විමර්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 1 =