අසේල සම්පත්ට ඇප ලැබේ.

0
152
- Advertisement -

අසේල සම්පත්ට ඇප ලැබේ.


රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතකර සිටි සිවිල් කි‍්‍රයාකාරිකයෙකු වන අසේල සම්පත් මහත ඇප මත මුදා හැර ඇති බව වාර්තා වේ.