අසාම් ව ඉවත් නොකරයි. නමුත් ඔහු ඉල්ලා අස් වේ.

0
477
- Advertisement -
Share

බී.බී.සී පුවත් සේවයේ ශ‍්‍රී ලංකා වාර්තාකරුවකු වන මාධ්‍යවේදී අසාම් අමීන්, ඔහු සේවය කළ බී.බී.සී ආයතනයෙන් ඉවත් කර ඇති බව පැවසූවත්, සැබැවින්ම සිදුව ඇත්තේ ඔහු අදාල මාධ්‍ය ආයතනයෙන් ඉල්ලා අස්වීම බව පැවසේ.

අසාම් අමීන්, පසුගිය දා බී.බී.සී ආයතනයට ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දී ඇති අතර, මාර්තු මාසයේ 31 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එම ඉල්ලා අස්වීම ආයතනය විසින් පිළිගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =