අසන්ත ද මෙල් තේරීම් කමිටු සභාපතිධූරයෙන් ද ඉවත් වේ.

0
382
- Advertisement -

අසන්ත ද මෙල් තේරීම් කමිටු සභාපතිධූරයෙන් ද ඉවත් වේ.


පසුගිය දා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායමේ කළමණාකරණ ධූරයෙන් ඉවත් වූ අසන්ත ද මෙල් මහතා, මේ වනවිට තේරීම් කමිටු සභාපති ධූරයෙන් ද ඉවත් ව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − three =