අසන්ත ද මෙල්ගෙන් හිස්වන පුටුවට ටට්යානාගේ පියා වන, ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා පත් කරයි.

0
396
- Advertisement -

අසන්ත ද මෙල්ගෙන් හිස්වන පුටුවට
ටට්යානාගේ පියා වන, ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා පත් කරයි.

ඉදිරියේ දී එළැඹෙන, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බටහිර ඉන්දීය දූපත් සංචාරයේ දී, කණ්ඩායමේ කළමණාකාර ධූරය සදහා ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා පත් කර තිබේ.
කණ්ඩායමේ වත්මන් කළමණාකාර ධූරය හොබවන අසන්ත ද මෙල් මහතා එම ධූරයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කිරීමෙන් පසුව, ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා එම ධූරය සදහා පත් කර තිබේ.

ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා, මුල් පෙර තරග විසි දෙකට ක්‍රීඩා කර ඇති ක්‍රීඩකයෙකි. එමෙන්ම, ඔහු සුදුසුකම් ලත් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවකු බවද පැවසේ.

ජෙරොම් ලී ජයරත්න මහතා, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ බාල පුතු වන රෝහිත රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිද ගේ පියාණන් බව වාර්තා වේ.