අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර වයස් ඛාණ්ඩයට අයත් දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට එක්සත් ජනපදය තීන්දු කරයි.

0
113
- Advertisement -

අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර වයස් ඛාණ්ඩයට අයත්
දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට
එක්සත් ජනපදය තීන්දු කරයි.


අවුරුදු 05 ත් 11 ත් අතර වයස් ඛාණ්ඩයේ දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට එක්සත් ජනපද, ආහාර හා ඖෂධ අධිකාරිය සහ රෝග පාලනය හා වැළැක්වීමේ ආයතනය යන ආයතන මගින් තීරණය කර තිබේ.

මෙම වයස් ඛාණ්ඩයේ දරුවන්ට, දැනට වැඩිහිටියන්ට සහ යෞවන වියේ පසුවන දරුවන්ට ලබා දෙන එන්නතෙන් තුනෙන් එකක ප‍්‍රමාණයක් සෑහෙන බව ගණන් බලා තිබේ.

එමගින්, දරුවන් වසංගතයට ගොදුරු වීමේ අවදානමය 90%කින් පමණ පහත වැටෙනු ඇත.
අදාල වයස් ඛාණ්ඩයේ දරුවන්ට එන්නත ලබා දීම සදහා අවශ්‍ය පූර්ණ අනුමැතිය නොවැම්බර් මාසයේ දී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

එක්සත් ජනපදය තුළ සිටින එම වයස් ඛාණ්ඩයට අයත් දරුවන් මිලියන 1.8 කට මේ දක්වා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වන අතර, මියගොස් ඇති පිරිස ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක් බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 4 =