අවුරුදු 20කට පසුව ත්‍රිවිධ හමුදාවට ලැබුණු දීමනා

0
807
- Advertisement -

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිළධාරීන්ට ගෙවනු ලබන සලාක දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනවා වැඩි කර ඇත.

මෙම දීමනවල සමහරක් පහුගිය අවුරුදු 20 ක කාලයකින් කිසිදු වැඩිවීමක්ද කර නැත.

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ පිළිබදව සදහන් කර තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 2019 අය වැය යෝජනාවේදි ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ සෙසු නිලයන් වෙත ගෙවනු ලබන දීමනා වැඩිකරන බව පොරොන්දු වී ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − one =