අවුන් සාං සූකි අත් අඩංගුවට. හමුදාව මියන්මාරයේ බලය අල්ලයි.

0
392
- Advertisement -

අවුන් සාං සූකි අත් අඩංගුවට.
හමුදාව මියන්මාරයේ බලය අල්ලයි.


හමුදාව විසින් මියන්මාරයේ බලය අල්ලාගෙන ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි.

අවුන්සාන් සූකී සහ ඉහළ රාජ්‍ය නිළධාරීන් හමුදා පාලනය යටතේ රදවා තබාගෙන ඇති අතර, මේ වන විට, හමුදාව මගින් රට තුළ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශට පත් කර තිබේ. තමන් රට පාලනය කරන බව, හමුදා ප්‍රධානී මින් අවුන්ග් ප්‍රකාශ කර තිබේ.