අවසානයේ දී ලිට්රෝ සභාපති නෙරපයි…?

0
194
- Advertisement -

අවසානයේ දී ලිට්රෝ සභාපති නෙරපයි…?


ලිට්රෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා අද දිනයේ දී එම ධූරයෙන් ඉවත්කරනු ඇතැයි ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ලිට්රෝ සභාපති, තෙසාර ජයසිංහ එම ධූරයෙන් ඉවත් කළ යුතු බවට ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් ම බලපෑම් එල්ල වී තිබුණි.

ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කිරීම සහ ඒ හේතුවෙන් ගෑස් පුපුරා යාමට පටන් ගැනීමත් සමග, වගකීම භාරගෙන, ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉන් ඉවත් කළ යුතු බවට බොහෝ පාර්ශ්වය පවසා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 5 =