“අවසන් මොහොතවනතුරු නොසිට ඡන්දය කල්දාන්ඩ.” රනිල් වික්‍රමසිංහ

0
860
- Advertisement -

අවසන් මොහොතවනතුරු නොසිට
ඡන්දය කල්දාන්ඩ.” රනිල් වික්‍රමසිංහ

රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, මැතිවරණය කල් තබන ලෙස තමන් ඉල්ලා සිටින බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

සියළුම අපේක්ෂකයන් මේ වන විටත්, මැතිවරණය සදහා මුදල් වියදම් කරමින් සිටින බව පවසන හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අවසන් මොහොතේ මැතිවරණය කල්දැමීමට තීරණය නොකර, දැන්ම තීරණයක් ගන්නැයි, මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටියි.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හමු වී සාකච්ඡා කර, තීරණය ඉක්මන් කරන ලෙසද හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලයි.