අලි සබ්රි සහ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පොහොට්ටු පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට.

0
754
- Advertisement -

හිටපු අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස්, හිටපු මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රි, පොහොට්ටු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =