අලි සබ්රි, මැඩිල්ලේ හිමිගෙන් කෝටි 15 ක් වන්දි ඉල්ලයි.

0
986
- Advertisement -
Share

මැයි මාසයේ 13 වැනි දා සිට අවස්ථා කිහිපයකදී මාධ්‍ය හමු පවත්වමින්, තමන්ගේ කීර්තිනාමයට හානිවන ආකාරයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන්, සිංහලේ සංවිධානයේ කැදවුම්කරු වන, පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පක්‍දක්‍දාලෝක හිමියන්ට එරෙහිව, නීතීඥ අලි සබ්රි මහතා අපහාස නඩුවක් ගොනු කර තිබේ.

ඒ අනුව, තමන්ගේ කීර්ති නාමයට හානිකිරීය සම්බන්ධයෙන්, නීතීඥ අලි සබ්රි මහතා, පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ හිමියන්ගෙන් රුපියල් කෝටි 15 ක් වන්දි ඉල්ලා තිබේ.

ඊට අමතරව, මින් ඉදිරියට තමන්ට අපහාස වන ආකාරයේ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීවෙන් වලකින ලෙසට, මැඩිල්ලේ හිමියන්ට අතුරු තහනම් නියෝගයක් පනවද ලෙසටද, නීතීඥ අලි සබ්රි අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 19 =