අලි රොෂානුත් නිදහස්…!

0
824
- Advertisement -

පසුගිය රාජපක්ෂ යුගයේ නීති විරෝධී අලි ජාවාරමට සම්බන්ධව සිටි බව කියන නිරාජ් රොෂාන් හෙවල් අලි රොෂාන් ඇතුළු හය දෙනෙකු ති‍්‍ර පුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය විසින් නිදහස් කර තිබේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පසුගිය වසරේ ඔහු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුණු අතර, පසුව ඔහු හට ඇප ලබා දී තිබුණි. අලි රොෂාන්ගේ නඩුව ඇසීම සදහා තමන්ට බලයක් නැති බව තීරණය කර ඇති අධිකරණය, පසුව ඔහු නිදහස් කිරීමට නියෝග කර තිබේ.