අලි රොෂාන් ඇතුළු 8 දෙනෙකුට ඇප

0
491
- Advertisement -

බලපත්‍ර නොමැතිව අලි ඇතුන් පස් දෙනකු සන්තකයේ තබා ගෙන ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි අලි රොෂාන් ඇතුළු 8 දෙනෙකු ඇප මත මුදා හැරියා .

ඒ අනුව විත්තිකරුවන් ඇප මත මුදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා සිය අභිමතය ප්‍රකාශ කර ඇති හෙයින් එක් එක් විත්තිකරු රුපියල් 25,000 ක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හරින ලෙස නියම කෙරුණා.