“අර්ථවත් උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවක් යළි ස්ථාපිත කරමු.” ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ.

0
555
- Advertisement -

අර්ථවත් උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවක්
යළි ස්ථාපිත කරමු.
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ.

අද ලෝක පාර්ලිමේන්තු දිනයයි. ලෝක පාර්ලිමේන්තු දිනය වෙනුවෙන්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් මුවවිට තිබියදී, ජනාධිපති තුමන් විසින් නිකුත් කර තිබෙන එම පණිවිඩය බරපතල ලෙස සැලකිල්ලට ගත යුතු බව අපගේ විශ්වාසයයි.

අතීතයේ පැවතුනාක් මෙන්, අර්ථවත් සහ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවක්, එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් බිහිකර ගැනීම පුරවැසියන් වන අප සැමගේ වගකීමකි.
ජනාධිපති තුමා නිකුත් කර තිබෙන විශේෂ පණිවිඩය පහතින්.

“අද ලෝක පාර්ලිමේන්තු දිනයයි. අතීතයෙ අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව ඉතාමත් හරබර, තර්කානුකූල දේශන පැවැත්වුණු පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් රකිමින් ඉතා වැදගත් අණ පනත් සම්මත වුණු කීරිතීමත් ස්ථානයක්. අද වැනි දිනක අප සිහි තබාගත යුත්තේ එවන් අර්ථවත් වූ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවක් නැවත ස්ථාපිත කරීම තුලින් ජනතා යහපතට හේතුවන ව්‍යවස්ථාදායකයෙ සැබෑ වගකීම ඉටු කිරීමටයි. එමඟින් සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීමටයි.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 4 =