අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩ ඉක්මන් වෙයි.

0
493
- Advertisement -

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සිංගප්පූරුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි වලට අද ජනාධිපතිවරයා අත්සන් තබනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + five =