අමාත්‍යධූර නොලැබුණු ජ්‍යේෂ්ඨයන් 11 ක්.

0
700
- Advertisement -

අමාත්‍යධූර නොලැබුණු
ජ්‍යේෂ්ඨයන් 11 ක්.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිටින ජ්‍යේෂ්ඨයන් 11 දෙනෙකුට කිසිදු අමාත්‍යධූරයක් හිමිව නැති බව වාර්තා වේ.

එම පිරිස අතර,
හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන.
එස්.බී. දිසානායක.
විජේදාස රාජපක්ෂ.
ඩිලාන් පෙරේරා.
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්
මහින්ද සමරසිංහ
ජෝන් සෙනෙවිරත්න
චන්දිම වීරක්කොඩි
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
රන්ජිත් සියඹලාපිටිය
අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන අය සිටිති.